Lịch sử Giáo dục huyện Thạch Thành

Lịch sử Giáo dục huyện Thạch Thành
Đăng ngày: 13/05/2016
  
“Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp...”. (Thân Nhân Trung). Quan điểm đó đã trở thành chân lý. Hiền tài là kết quả của sự rèn luyện, học tập, có thể tạo ra được từ giáo dục. Nguyên khí quốc gia không phải là cái bất biến, nó được tạo nên bởi sức mạnh tổng hợp của ý chí, hành động trong mỗi người dân. Chính vì vậy, nguyên khí quốc gia mỗi thời đại sẽ luôn được bồi bổ và cường thịnh nếu có được những thế hệ biết ham học hỏi và được giáo dục.

 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất quan tâm đến phát triển giáo dục và đào tạo. Trong tư tưởng của mình, Người đã nêu rõ quan điểm về vai trò của giáo dục đối với việc phát huy nhân tố con người, coi con người là vốn quý nhất, con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp cách mạng. Người đã từng nói: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu” và “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Lời dạy của Bác là kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta trong nhận thức và hoạt động xây dựng nền giáo dục Việt Nam qua các thời kì lịch sử.

Ngày nay, trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đòi hỏi phải có một nguồn nhân lực chất lượng cao mới đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế tri thức. Việt Nam đang trong tiến trình CNH, HĐH phấn đấu cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Nhận thức rõ tầm quan trọng của giáo dục, đào tạo trong xây dựng và phát triển đất nước, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX (năm 2001), Đảng ta tiếp tục khẳng định: Giáo dục là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển, phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa để phát huy nguồn lực con người - yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

Cùng với sự nghiệp Giáo dục nước nhà, Giáo dục Thạch Thành trong 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng; sự tổ chức thực hiện của các cấp chính quyền, sự đồng tình ủng hộ và tham gia đóng góp của đông đảo quần chúng nhân dân đã tạo nên bước tiến vượt bậc và đạt được nhiều thành tựu xuất sắc.

Tập hợp, ghi lại những thành tựu ấy thành một hệ thống từ đó rút ra ưu khuyết điểm, bài học kinh nghiệm làm hành trang cho Đảng bộ, nhân dân trong huyện tiếp tục đưa sự nghiệp giáo dục tiến lên cùng cả nước trong thế kỷ XXI là việc làm cần thiết và có ý nghĩa thiết thực, là ý nguyện, yêu cầu của Đảng bộ và nhân dân trong huyện từ nhiều năm nay.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường vụ Huyện ủy, Thường trực UBND huyện Thạch Thành đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn giáo dục phối hợp với Nhà giáo ưu tú Hoàng Huênh, nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thạch Thành; nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học đầu tiên của huyện sưu tầm, ghi chép, tổng hợp từ những nghị quyết của Đảng bộ huyện, các tài liệu nói về giáo dục Thạch Thành để hệ thống và biên soạn cuốn: “Lịch sử Giáo dục huyện Thạch Thành (1945 - 2015)”.

Cuốn sách gồm 4 chương:

- Chương I: Khái quát về Thạch Thành

- Chương II: Giáo dục Thạch Thành phát triển qua các thời kỳ

- Chương III: Quá trình hình thành và phát triển công đoàn giáo dục Thạch Thành.

- Chương IV: Khái quát lịch sử giáo dục các xã, thị trấn và phần phụ lục.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của các vị nguyên lãnh đạo ngành Giáo dục Thạch Thành; hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, THPT, TTGDTX... Đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực UBND; sự giúp đỡ của các đồng chí trưởng các phòng ban, ngành đoàn thể, Hội Cựu giáo chức, Hội Khuyến học huyện trong quá trình tập hợp tư liệu và biên soạn.

Cuốn sách “Lịch sử Giáo dục huyện Thạch Thành (1945 - 2015)” ra đời có nội dung phong phú, thiết thực là sự cố gắng lớn của Phòng Giáo dục và Đào tạo - Công đoàn Giáo dục và tâm huyết của Nhà giáo Ưu tú Hoàng Huênh - tác giả chủ biên. Tuy nhiên, trong quá trình biên soạn sẽ không tránh khỏi còn những thiếu sót. Rất mong cán bộ, nhân dân, thầy cô giáo trong huyện và bạn đọc góp ý, cung cấp thêm tư liệu để lần tái bản cuốn sách hoàn chỉnh hơn.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

Bài viết liên quan
Thông báo
Website thành viên
Trang liên kết
Công đoàn cơ sở
Kế hoạch công tác sở Nội vụ
Quản lý văn bản
Bộ Nội vụ