Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ
Đăng ngày: 26/04/2016
Phòng GD&ĐT huyện Thạch Thành
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Kim Tân - Huyện Thạch Thành - Tỉnh Thanh Hóa
Thư điện tử: pgddt.thachthanh@thanhhoa.edu.vn
Số điện thoại: 0373.877.069
Fax: 0373.877.069
Bài viết liên quan
Thông báo
Website thành viên
Trang liên kết
Công đoàn cơ sở
Kế hoạch công tác sở Nội vụ
Quản lý văn bản
Bộ Nội vụ