Giáo dục - Đào tạo

Cơ quan ban hành
Loại văn bản  
Các lĩnh vực
Phân loại  
Thời gian  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV16/03/2015Quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
11/2015/NĐ-CP31/01/2015Nghị định số 11/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường
46/2014/TT-BGDĐT23/12/2014Thông tư số 46/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Chương trình tiếng Thái cấp tiểu học
19/2014/TT-BNV04/12/2014Thông tư số 19/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức