Người Tốt - Việc Tốt

Người Tốt - Việc Tốt
Để dạy tốt Tiếng Anh Tiểu học cần ngay đổi mới người thầyĐể dạy tốt Tiếng Anh Tiểu học cần ngay đổi mới người thầy
Đăng ngày: 13/04/2016
Để dạy tốt Tiếng Anh Tiểu học cần ngay đổi mới người thầy - Để thực hiện được phương pháp Đổi mới Tiếng Anh Tiểu học lấy học sinh là trọng tâm thay vì việc học theo phương pháp “Đọc - chép” truyền thống đòi hỏi giáo viên phải thực sự tâm huyết với nghề và đầu tư nhiều thời gian, công sức để chuẩn bị cho buổi học.
Ngành Giáo dục tiểu họcNgành Giáo dục tiểu học
Đăng ngày: 13/04/2016
Đào tạo cử nhân Giáo dục tiểu học nhằm đáp ứng những yêu cầu đổi mới của giáo dục tiểu học trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Sinh viên tốt nghiệp phải có tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có đủ sức khoẻ, có năng lực dạy học, giáo dục học sinh theo các yêu cầu đổi mới của giáo dục tiểu học, có khả năng dạy tốt chương trình tiểu học, nghiên cứu khoa học giáo dục, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của giáo dục tiểu học trong những thập kỷ tới.
Thông báo
Website thành viên
Trang liên kết
Công đoàn cơ sở
Kế hoạch công tác sở Nội vụ
Quản lý văn bản
Bộ Nội vụ