Tập huấn sử dụng Website

Tập huấn sử dụng Website
Đăng ngày: 13/04/2016
Ngày 01/11/2013, Phòng GD&ĐT Thạch Thành đã phối hợp với công ty QT-Hà Nội tập huấn chuyển giao Website cho các trường Chuẩn Quốc gia và cận Chuẩn Quốc gia đến năm 2015.
Tập huấn sử dụng Website

Ngày 01/11/2013, Phòng GD&ĐT Thạch Thành đã phối hợp với công ty QT-Hà Nội tập huấn chuyển giao Website cho các trường Chuẩn Quốc gia và cận Chuẩn Quốc gia đến năm 2015.

WP_20131109_006Thumbnail-(1).jpg

 


Các tin liên quan
Thông báo
Website thành viên
Trang liên kết
Công đoàn cơ sở
Kế hoạch công tác sở Nội vụ
Quản lý văn bản
Bộ Nội vụ