Thạch Thành nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Thạch Thành nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
Đăng ngày: 13/04/2016
Thời gian qua, đa số các trường học trên địa bàn huyện Thạch Thành đã đưa ra nhiều giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém trong công tác giáo dục. Các trường lấy chất lượng học sinh làm tiêu chí đánh giá xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên.
Thạch Thành nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Huyện chỉ đạo gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương vào công tác huy động xã hội hóa giáo dục, góp phần  thúc đẩy việc huy động nguồn lực cho đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở địa phương.

Năm học vừa qua, chất lượng giáo dục đại trà của huyện Thạch Thành được nâng lên, chất lượng giáo dục mũi nhọn cấp tỉnh tiếp tục được giữ vững. Kết quả thi tốt nghiệp THPT đạt tỷ lệ 98,8%, bổ túc THPT đạt 100%; 661 học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, tăng 9,42% so với năm học 2011 – 2012. Các điều kiện phục vụ kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục được chính quyền các cấp quan tâm hơn, nhiều trường, lớp đã được đầu tư sửa chữa, nâng cấp; trong đó có 6 xã xây dựng thêm 12 phòng học mầm non và 1 bếp ăn bán trú. Hiện, trên địa bàn huyện Thạch Thành có 965 phòng học kiên cố, đạt 74,6%; trong đó, mầm non đạt 60%, tiểu học 71,4%, THCS 85%, THPT 78,3%.

Năm học 2013 – 2014, huyện Thạch Thành xác định điểm nhấn của ngành giáo dục đó là nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục. Theo đó, ngành giáo dục – đào tạo huyện đã xây dựng, triển khai kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục đến các trường, trong đó chú trọng các trường ở vùng dân tộc thiểu số, vùng công giáo; vùng kinh tế đặc biệt khó khăn. Ngoài chú trọng dạy văn hóa, các trường thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất, chăm sóc sức khỏe của học sinh; giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, giáo dục về chủ quyền biển đảo... Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, phối hợp với các lực lượng chức năng, đoàn thể ở địa phương và gia đình bảo đảm an ninh, trật tự trường học; phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh. Tiếp tục kiểm tra, giám sát, hỗ trợ các nhà trường thực hiện các điều kiện nhằm bảo đảm chất lượng giáo dục. Bên cạnh đó, xây dựng, triển khai kế hoạch đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học; phương thức kiểm tra, đánh giá, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét về chất lượng và hiệu quả giáo dục. Các trường tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN), mở rộng việc dạy học 2 buổi/ngày. Xây dựng, triển khai dạy học với các chủ đề tích hợp liên môn; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng tốt kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, gắn học đi đôi với hành; làm tốt công tác tư vấn hướng nghiệp trong các trường THPT. Tích cực củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS; chấn chỉnh các sai phạm về dạy thêm, học thêm, tình trạng lạm thu không đúng quy định. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giảm dần về sự chênh lệch giáo dục giữa các vùng miền; gắn việc dạy chữ và dạy người. Các trường giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng mũi nhọn bậc THCS; phấn đấu điểm bình quân của học sinh dự thi vào lớp 10  THPT và dự thi vào các trường đại học, cao đẳng bằng với bình quân chung của các địa phương khu vực đồng bằng và trung du. Ngoài ra, huyện Thạch Thành tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xây dựng đội ngũ nhà giáo bảo đảm về số lượng, đồng bộ về cơ cấu bộ môn, vững về  chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm cao, tâm huyết với nghề, đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục.

Các tin liên quan
Thông báo
Website thành viên
Trang liên kết
Công đoàn cơ sở
Kế hoạch công tác sở Nội vụ
Quản lý văn bản
Bộ Nội vụ