Văn Hóa - Thể Thao

Văn Hóa - Thể Thao
Thạch Thành (Thanh Hóa): Sức trẻ đóng góp lớnThạch Thành (Thanh Hóa): Sức trẻ đóng góp lớn
Đăng ngày: 13/04/2016
Sau gần 2 năm thực hiện phong trào “Tuổi trẻ Thạch Thành chung tay xây dựng NTM”, các cơ sở đoàn, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn huyện đã thực hiện được 59 công trình, phần việc thanh niên, trị giá trên 300 triệu đồng.
Thông báo
Website thành viên
Trang liên kết
Công đoàn cơ sở
Kế hoạch công tác sở Nội vụ
Quản lý văn bản
Bộ Nội vụ