Thời gian làm việc mùa đông

Thời gian làm việc mùa đông
Đăng ngày: 15/10/2015
Căn cứ Thông báo số 51/TB-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2015 của UBND huyện Sơn Động về thời gian làm việc mùa đông, Phòng GD&ĐT huyện Sơn Động thông báo thời gian làm việc mùa đông của Phòng GD&ĐT Sơn Động từ ngày 16/10/2015 đến ngày 15/4/2016 như sau:

1. Buổi sáng:
Từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút.
2. Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút

Phòng GD&DT trân trọng thông báo  để công dân, các cơ quan đơn vị, cán bộ công chức và người lao động trong ngành GD&ĐT được biết, liên hệ công tác.

Trân trọng,
Phòng GD&ĐT Sơn Động
Bài viết liên quan
Thông báo
Website thành viên
Trang liên kết
Công đoàn cơ sở
Kế hoạch công tác sở Nội vụ
Quản lý văn bản
Bộ Nội vụ